Skip directly to content

Vereniging

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Rotselaar is reeds bijna 150 jaar één van de muzikale motoren van Rotselaar. Meer dan 60 muzikanten repeteren wekelijks aan een zeer gevarieerd programma. Zij streven ernaar goede, verzorgde concerten te brengen die steeds door heel wat trouwe en nieuwe luisteraars bijgewoond worden. De prettige sfeer binnen deze groep, waarin alle leeftijden tussen 12 en 90 vertegenwoordigd zijn, maakt het een toffe hobby. Sinds 2000 heeft de muziekvereniging ook een jeugdorkest. Een 40-tal jeugdige (en iets oudere) muzikanten repeteert wekelijks om het samenspel onder de knie te krijgen. Naast enkele toffe concertjes organiseren zij ook tal van niet-muzikale activiteiten. In 2018 werden de jongste muzikantjes samengebracht in "De Ceciliaantjes", een orkest voor 8-12-jarigen waar ze met eenvoudige werkjes leren samenspelen. 


Onze missie?
Amateurmusici de kans bieden om in groepsverband hun hobby te kunnen uitoefenen en deze kwaliteitsvol te brengen voor een breed publiek. 

De vereniging wil deze missie waarmaken door:

 • Een breed pakket van mogelijkheden aan te bieden op verschillende niveaus
 • Een continu lerend proces toepassen in alle onderdelen van de vereniging
 • Een hoog muzikaal en organisatorisch kwaliteitsniveau nastreven, uitdagend maar haalbaar voor allen
 • Imago-versterkende activiteiten te organiseren, vernieuwend maar met een berekend risico.
 • Een sociaal groepsgebeuren uit te bouwen met opbouwende menselijke contacten
 • De sociale boodschap die we als vereniging hebben uit te dragen
 • Rotselaar op de muziekkaart te zetten als bloeiend amateurmuziekleven

Het bereiken van deze doelen is gebaseerd op enkele onmiskenbare waarden:

 • Respect voor de mens, individueel en in groep
 • Inzet naar ieders vermogen
 • Kwaliteit in alles wat we doen, zowel muzikaal als organisatorisch
 • Eenheid in visie zonder individuele belangenvermenging