Skip directly to content

Muziekcommissie

In 1996 werd een werkgroep "muziekcommissie" opgericht. Deze komt 4 à 5 maal per jaar samen om alle muzikale aangelegenheden te bespreken.

  • Repetitieplanning
  • Muzikale programma's voor de komende concerten
  • Muzikale evaluatie van de voorbije activiteiten
  • Repertoire-planning (keuze en aankoop nieuwe werken, terug klasseren van gespeelde werken)
  • Andere muzikale onderwerpen zoals opstelling, instrumentengroepen, verschuivingen, verdeling van partijen, ...

Alle muzikanten zijn welkom op de vergaderingen van de muziekcommissie, de data worden dan ook steeds aangekondigd op de repetitie. In de praktijk bestaat de groep uit een afvaardiging van muzikanten van de verschillende instrumentengroepen van de harmonie. Deze afgevaardigden engageren zich om

  • mee te denken in functie van de ganse groep muzikanten
  • een evenwichtig, haalbaar programma op te stellen met voor elk wat wils, zowel muzikanten als publiek
  • zelf actief op zoek te gaan naar muzikale mogelijkheden voor de vereniging
  • een positieve spreekbuis te zijn van en naar de muzikanten

De muziekcommissie bestaat momenteel uit :

 

Dirigent : verantwoordelijke van de muziekcommissie
muzikanten : Serge Botteldoorn, Stijn Marivoet, Jonas Segers, Karlien Stroobants, Jos Van Eylen, Ludo Vermeeren, Liesbet Verschuren
vanuit het bestuur : Dieter Verschuren