Skip directly to content

Met de grote U van Uitzonderlijk : de 5e Music@Concordia

Hoeveel redenen heb je nodig om gelukkig te zijn?
Een jaar geleden fronsten misschien hier en daar wat mensen de wenkbrauwen. Hoe kan deze 5de editie van M@C nu ooit een boeiende avond muziek opleveren. Maar ik had mezelf voorgenomen dat ik met mijn eigen familie samen op een podium wou musiceren. En dat is gelukt. “We zouden eens moeten…” werd eindelijk omgezet in “En nu doen we ’t voor echt”.  Een droom die werkelijkheid is geworden. Bedankt!
Dat het geheel een risico inhield, daar was ik me bewust van. Want toegegeven, er komt toch wat  bij kijken bij het inplannen van zo’n optreden.  Geschikt programma kiezen, muziek aanpassen aan de bezetting, repeteren… Dat doe je allemaal niet zomaar op 1,2 3. Uiteindelijk hebben we 9 familiegroepen bijeengekregen. Dit noem ik een groot succes. Tweemaal bedankt!
Naarmate het concert dichterbij kwam, voelde je de spanning groeien bij de deelnemers maar ook het besef dat het wel eens heel tof zou kunnen worden. Getuige de boude uitspraak vooraf dat deze lustrum-uitgave wel eens de beste M@C tot nog toe kon worden. Ik denk dat dit uiteindelijk inderdaad bewaarheid geworden is. Driemaal dank!
En wat een uiterst gevarieerd programma hebben we te horen gekregen. Typische harmonie muziek, klassiek, close harmony, folk, musical en nog veel meer. Wat heb ik, samen met het publiek, genoten van deze prachtige mix. Het ene hoogtepunt na het andere. Viermaal bedankt.
De spreekwoordelijke speld viel meerdere keren op de grond. Het publiek volgde in volle concentratie het gebeuren. De groepen op het podium geloofden in wat ze aan het doen waren (een idee-fixe van mij), gingen er voor de volle 100% in op en brachten een mooi verhaal voor het publiek. Muziek zoals ik het graag heb! Vijfmaal bedankt…
De reacties achteraf vanuit het publiek waren ook unaniem lovend. Muzikaal hoogstaand. Zo mooi. Lekker intiem, knus en gezellig. Iedereen brengt wat hij kan op zijn manier. Zesmaal bedankt!
Het muzikaal dixie feestje op het eind van de avond. Op 4 maand tijd slaagden we erin om een leuk programma bijeen te repeteren. Ons eerste optreden kan als geslaagd beschouwd worden. Zevende keer. Houdt de communicatiekanalen en de website in de gaten. Binnenkort volgt er meer informatie over ons dixie groepje! 
En dan was er nog die ene opmerking van een deelnemer. Dat ze er eindelijk in geslaagd waren om de familie bijeen te brengen om samen te musiceren. Volledig Gelijklopend aan wat ik vastgesteld heb. Acht. 
Velen vroegen ondertussen al om een herhaling van deze formule. Een zoveelste bewijs dat de formule werkt. Negenmaal bedankt. En aangezien er nog voldoende potentieel aanwezig is, gaan we hier graag op in. Dit biedt meteen ook een herkansing aan die groepjes die door omstandigheden hebben moeten afhaken. Volg M@C in 2017 op de voeten, maar eerst gaan we samen op naar 2016!
Het mooie weer ten spijt concentreerde mijn zondagnamiddag zich vooral in de zetel. Soms zelfs in wakkere toestand J. Moe maar voldaan was het nagenieten van een heerlijke avond. Een laatste keer bedankt!
Tags: