Skip directly to content

Bestuur

Zoals elke vereniging heeft ook onze harmonie een goed bestuur nodig. Deze kleine groep komt regelmatig samen om de krachtlijnen van onze harmonie uit te zetten: organisatorisch, praktisch en financieel, zowel op korte als lange termijn. Daarnaast zijn ze bij elke Sint-Cecilia-activiteit paraat voor opbouw, ondersteuning en afbraak en spenderen ze thuis nog meerdere uren aan voorbereidingen, ontwerpen, uittekenen en noem maar op. Met een groot hart en veel vrijgemaakte tijd voor de vereniging proberen zij de muzikanten alle mogelijkheden te bieden om hun hobby te kunnen beoefenen.
Natuurlijk zijn ze niet alleen. Voor muzikale aangelegenheden kunnen ze immers rekenen op de muziekcommissie die samen met de dirigent de muzikale lijnen uitstippelt. Voor elke activiteit staat een groot aantal trouwe medewerkers paraat.